08-477 15 03

Varför Cloud?

Varför Cloud?

Fördelar och möjligheter

image6
image3

Det är inte längre frågan om utan när?

 

Marknaden för molntjänster förväntas att fördubblas under de kommande åren. Visst, nya modeller medför nya utmaningar. Men utmaningar innebär
också möjligheter, och i det här fallet finns det en rad sådana.

 

Är du som återförsäljare redan är övertygad om de möjligheter som molnet ger? Behöver du mer fakta och information? I båda fallen får du här tips och konkreta fakta om fördelarna och möjligheterna i molnet.

  • Hur ser marknaden ut idag?
  • I vilka olika faser i sin molnresa befinner sig kunderna?
  • Vad finns det för möjligheter och barriärer?
  • Vilka hinder ser kunderna och hur övervinner du dem?
  • En affärsmässig inställning till molntjänster
  • S.k. Cloud Partners har 2x större tillväxt och 1,5x högre vinst än de som arbetar mindre/inte arbetar med cloud.
  • 32% av kunderna är i fasen att utvärdera molntjänster eller har redan med implementering av molntjänster i sina planer för de närmaste 12 månaderna
  • Tips på hur du implementerar en uppstartsplan för molntjänster till din kund

Vi rekommenderar Microsoft mjukvara picture1s

COLOR SCHEME Unlimited color options are avaliable via Options Panel.