08-477 15 03

Symantec

Säkerhetsutmaningen

Företag varnas för det ökande hotet mot cybersäkerheten efter att myndigheterna i en undersökning konstaterat att två tredjedelar av de större företagen drabbades av ett cyberbrott under förra året.

Under cyberattackerna utnyttjas brister i företagens säkerhet innan de hunnit reagera. Nu när hela sektorn växer har en intelligent riskanalys avgörande betydelse för att kunna upptäcka gamla och nya hot mot säkerheten.

Flexibilitet Unika möjligheter att utvidga och förbättra systemet och granulär policyförstärkning skapar en skräddarsydd lösning för ditt företag.
Minskade kostnader Både hanteringskostnaderna och problemen minskar när man använder det effektivaste skydd som finns att få
Ökad produktivitet De anställda kan jobba smartare och snabbare tack vare optimerad skanningfunktion och resursanvändning, både i den fysiska och den virtuella världen
Avancerad rapportering och analys Mer avancerad än traditionell rapportering med flerdimensionell analys på ett lättnavigerat dashboard
Lätthanterligt Enkla lösningar för uppdatering, schemaläggning, policyutformning och multiplattformshantering.

Symantec säkerhet med molnteknik

För att hantera cyberhotet har Symantec utvecklat en integrerad säkerhetsplattform så att användarna kan förebygga, upptäcka och reagera på hoten i gateways, meddelanden och molnet från en och samma plattform. Tidigare använde företagen sig av en mängd säkerhetsprodukter från olika leverantörer som inte var anpassade för att fungera med varandra. Med sin inbyggda plattform har Symantec satt en dörrvakt vid varje ingång. I Forrester Wave-rapporten om ”klientsäkerhetssviter” konstaterades att Symantecs erbjudande ”Symantec Endpoint Protection” var den komplettaste säkerhetslösningen på marknaden. Symantec Endpoint Protection använder artificiell intelligens med överlägset skydd, hög prestanda och välplanerade åtgärder för att avvärja hot, oavsett hur attackerna ser ut; du behöver bara koncentrera dig på jobbet.

Molnbaserat e-postskydd som fungerar med Office 365, Google Apps med flera.

Symantec Email Security.cloud erbjuder också det senaste skyddet mot skadliga länkar i e-postmeddelanden. Office 365 och andra molnbaserade e-postplattformars möjlighet att skanna länkar är begränsad till de svarta listorna över skadliga URL som redan är kända, vilket cyberbrottslingarna kan undvika genom att korta av länken. Symantec Email Security.cloud motverkar den här taktiken genom att följa en intelligent realtidslänk som spårar fullständiga eller förkortade, omdirigerade länkar hela vägen till slutdestinationen, analyserar innehållet och hindrar e-postmeddelanden med skadliga länkar från att ens hamna i inkorgen.

symantec-connected
symantec-key

En kryptering långt utöver den basala, signaturbaserade säkerheten i Office 365

Symantec Email Security.cloud är något helt annat än det basala, signaturbaserade skyddet i Office 365. Det kan skydda ditt företag från riktade sabotage och zero-day-attacker. Och inte nog med det – det ökar dessutom ditt företags förmåga att hindra privata eller känsliga data från att läcka ut från ditt nätverk genom e-postmeddelanden eller bifogade filer. Det kan hjälpa till att skydda dina immateriella tillgångar och att följa lagar och bestämmelser. Det finns ett krypteringssystem för e-post i Office 365, med det är kopplat till mottagarens lösenord. Det innebär att dina data bara är lika säkra som mottagarens e-postlösenord. Det är också viktigt att tänka på att Microsoft inte har någon räddningsplan om en hackare stjäl en Office 365-användares inloggningsuppgifter. Det öppnar helt nya perspektiv för cyberattacker. Symantec Email Security.cloud krypteringsmetod eliminerar dessa två allvarliga brister utan att påverka något av programmen i Office 365.

två allvarliga brister utan att påverka något av programmen i Office 365. Du kan tryggt gå över till molnet


För de flesta företag sker övergången från traditionell säkerhet till ett molnbaserat e-postskydd stegvis och i komplexa processer. Symantec kan hjälpa dig att göra övergången till ett molnbaserat skydd smidig utan att kompromissa med säkerheten. Systemet är byggt för att skydda alla e-postlösningar som används i din närhet, inklusive Microsoft Office 365, Google Apps och andra. Även e-postsystem på plats som t ex Microsoft Exchange. Med Symantec kan du lägga ett kraftigt skyddslager kring alla dessa system så att inget slinker igenom och inga data kan läcka ut och orsaka företaget stora kostnader. Genom att gå över till Symantec kan du hålla dig steget före cyberhoten och bara slappna av.

Gratis E-bok | Symantec Säkerhetsmanual

Fyll i uppgifterna så får du säkerhetsmanualen utan kostnad. Till Dig från Symantec & Ingram Micro Cloud.

Fill out my online form.
COLOR SCHEME Unlimited color options are avaliable via Options Panel.