08-477 15 03

Microsoft Office 365 för myndigheter

Microsoft Office 365

for Government

o365-and-government

Office så som du känner igen det

Microsoft Office 365 för myndigheter kombinerar den välkända desktop versionen av Microsoft Office med molnbaserade versioner av Microsoft’s nästa generation av kommunikations- och samarbets tjänster.

Produktivitet

Microsoft Office 365 fför myndigheter levererar molnproduktivitet till verksamheter i alla storlekar och hjälper till att spara tid, pengar och frigöra värdefulla resurser.

Säkerhet med användaren i centrum

Microsoft Office 365 för myndigheter är en molnbaserad tjänst framtagen för att hjälpa till att möta behoven av robust säkerhet, pålitlighet och produktivitet hos användarna i din organisation.

Office 365 uppdaterar sig själv så du har alltid de senaste versionerna av Word, Excel, PowerPoint och mer.

Ha alltid de senaste versionerna av:

 • null
  Microsoft Word
 • null
  Microsoft Outlook
 • null
  Microsoft PowerPoint
 • null
  Microsoft Excel
 • null
  Microsoft Exchange
 • null
  Microsoft Access
 • null
  OneNote
 • null
  Microsoft Publisher
 • null
  OneDrive
 • null
  Skype for Business
 • null
  Microsoft Sharepoint
Du har kontroll över licenserna och dina slutkunder dra nytta av flexibla prenumerationsalternativ.

Behörighet

Tack för att du bekräftar att du är behörig till att delta som myndighets organisation. Du kommer att bli tillfrågad att signera ett kontrakt och attestera att du är en behörig kund. Microsoft förbehåller sig rätten att närsomhelst verifiera behörighet och att säga upp tjänsten för icke kvalificerade kunder.
En myndighetsorganisation är vanligtvis (a) en myndighet, ett departement eller någon annan form av statlig eller kommunal myndighet eller (b) ett län, landsting, ort, stad, kommun eller annan myndighetsform som fastställts enligt lag i det land eller den region där kunden finns, och som ligger inom detta lands jurisdiktion och geografiska gränser eller (c) någon annan juridisk person i kundens land eller region med uttalad behörighet enligt landets lag att ingå avtal å statens vägnar.
COLOR SCHEME Unlimited color options are avaliable via Options Panel.