08-477 15 03

Infrastruktur så som du vill ha den

iyw0-75x

Låt oss presentera

 Azure Expert Track

azurelogo
Varför ska jag välja IaaS via Microsoft Azure med Ingram Micro?
Microsoft Azure tillhandahåller en modell för Infrastructure as a Service, där återförsäljarna kan dra nytta av en bred uppsättning tjänster som enkelt kan erbjudas till kunderna via molnet. Du väljer bara det du behöver och betalar bara för det du använder. Ingram Micro förser dig med verktyg och några riktigt bra exempel för att hjälpa dig att lyckas med Azure. När du går med i Azure Expert Track får du via dessa exempel en grundlig utbildning så att du kommer igång med Azure. Med Microsoft Azure är det enkelt att välja de tjänster som kunden verkligen behöver utan att överanvända kapaciteten. När du väljer hostinglösningar behöver du inte längre köpa infrastrukturen utan du kan helt enkelt hyra den. När du registrerar ditt Microsoft Azure-konto via Ingram Micro Cloud Marketplace kan du erbjuda dina slutkunder automatiserad månadsfakturering och garanterade tjänstleveranser. Du gör beställningen via Microsoft Azure-portalen som är kopplad till din slutkund och du kan visa dina tjänster och kostnader i kundkontrollpanelen för Ingram Micro Cloud Marketplace.
Ingram Micro erbjuder sina återförsäljare heltäckande support, från grundläggande tekniktips till omfattade specialistutbildning. Vi kan leverera molntjänster på ett enkelt och användarvänligt sätt. Vi utför noggrann teknisk kontroll av alla tjänster för att se till att serviceavtalen uppfylls, att tjänsten är skalbar och att du får en hög supportnivå.

Vi har ett team av proffs inom drift, försäljning och utbildning som fokuserar helt och hållet på din framgång.

Bli en Azure Expert

Här kan du anmäla dig och se mer information om periodens aktuella utbildning

Azure guide 1

Distribuera en Flexibel WordPress-server

Vi ger dig en guide hur du kan installera en fullständig infrastruktur för WordPress som är tillgänglig via Microsoft Azure.

WordPress är ett innehållshanteringssystem med öppen källkod som används för att skapa responsiva och mobilanpassade webbplatser. Det är användarvänligt och stöder många olika mallar så att du kan skapa egen design utan att det behövs skriptning eller programmering.

WordPress kan köras på olika plattformar och stöder nästan alla webbtjänster och databaser. I den här utbildningen använder vi standardlösningen LAMP-stack, som innebär att WordPress körs på operativsystemet Linux med webbtjänsten Apache, en MySQL-databas och PHP som programmeringsspråk.

En WordPress-webbplats kan vara den första erfarenheten för en kund som flyttar sina servrar till molnet. Istället för att skapa en publik webbserver med WordPress kan du skapa en intranätbaserad WordPress-server som enbart är tillgänglig från dina kunders privata LAN.

Azure guide 2

Installera Flexibel Lagring till ett Konkurrenskraftigt Pris

Vi ger dig en guide till hur du installerar en fullständig infrastruktur för Acronis säkerhetskopiering som är tillgänglig via Microsoft Azure.

Acronis säkerhetskopiering är en Azure-certifierad lösning för säkerhetskopiering och återställning. Den kan installeras på plats eller erbjudas som en molnlösning. I den här exempelplanen installerar vi Acronis lagringsgateway på ett gästoperativsystem från Linux som hanteras av en virtuell Microsoft Azure-dator.

Acronis säkerhetskopiering till molnet gör dig rustad att snabbt lösa kundernas problem med dataskydd via en beprövad och omfattande hybridtjänst för säkerhetskopiering och återställning, som skyddar dina servrar och arbetsstationer. Du hanterar dina säkerhetskopieringar och återställningar med hjälp av hanteringskonsolen för Acronis säkerhetskopiering till molnet, som hanteras hos Acronis.

Som återförsäljare har du nu ytterligare ett lösningsförslag att sälja till dina kunder. Med Acronis på Azure kan du erbjuda dina kunder en skalbar lösning för säkerhetskopiering med användningsbaserad betalning som kan följa kundernas tillväxt.

Azure guide 3

Remote Desktop Services

Vi går igenom hur du installerar en skalbar infrastruktur för fjärrskrivbordstjänster (Remote Desktop Services) som är tillgänglig via Microsoft Azure.

Ta kontroll över en fjärrdator eller en virtuell dator via en nätverksanslutning. Fjärrskrivbordstjänster bäddar för en rik och fullständig skrivbords- och programmiljö och hjälper till att säkert ansluta fjärranvändare från hanterade och icke-hanterade tjänster.

Denna miljö kan användas som ersättning för Microsoft Small Business Server. Den föreslagna lösningen använder samma princip som en arbetsplats med virtuellt skrivbord. Varje fjärrskrivbordsserver (RDS-server) kan konfigureras med ett visst anpassat program (t.ex. Office 365, ekonomiprogram, e-post osv.).

När du har avslutat den här omfattande utbildningen har du installerat två servrar som domänkontrollanter, tre servrar som värdservrar för fjärrskrivbordssessioner och en virtuell server för RDS-licensiering. Alla servrar kör Windows Server 2016 Datacenter Edition.

Azure guide 4

Azure Active Directory

Vi går igenom hur du sätter upp Domain Services, en domänkontrollant som tjänst som är tillgänglig via Microsoft Azure.

Azure Active Directory Domain Services

Ju mer data som verksamheten flyttar till molnet, desto mindre behov finns det för lokala servers. I genomgången för Domain Services, får du ett konkret exempel på hur du skapar och underhåller en molnbaserad domänkontrollant som är enkel att hantera men inte tummar på vare sig säkerhet eller skalbarhet.

Du kommer också att få ta del av andra exempel från verkligheten, där till exempel Site Recovery manager används för att säkra upp den lokala miljön, men även kan användas för att flytta din infrastruktur till Azure.

Bli en Azure Expert!

Anmäl dig till utbildningen och förtjäna ditt Ingram Micro Azure Expert certifikat

Agenda

Ovan beskrivna kursdelar är exempel på hur en Azure utbildning hos oss kan se ut. Se anmälningslänken och inbjudan för specifik agenda för de utbildningar som är aktuella just nu.

Generellt gäller att vi under kursens 1.5 eller 2 dagar går igenom Azure Fundamentals, dvs grunderna och då belyser praktiska detaljer om hur man beräknar kundens omsättning och vad som fungerar speciellt bra i infrastrukturen i molnet.

Under den mer tekniskt inriktade delen av utbildningen, t.ex. i Azure Expert 2, lyfter vi på huven för att se hur man bygger i Azure från ruta 1 och deltagarna får bygga lösningar från scratch och på så vis få en större inblick i hur och varför Azure ser ut som det gör. En djupdykning i labbar. Kan det bli bättre?

Fullständig dokumentation i hur du går tillväga för att sätta upp de olika miljöerna delas ut under kursen.

microsoft-logo-white-png-1024x377
COLOR SCHEME Unlimited color options are avaliable via Options Panel.