08-477 15 03

EasyAzure

artboard-33

EasyAzure


Vill du kunna distribuera kombinationer av lösningar på ett enkelt sätt?

Ta då en titt på vårt EasyAzure-program; formaterat som färdiga och lättbegripliga produkterbjudanden, vilka hjälper dig att snabbt leverera Azure-lösningar.


Vårt EasyAzure-program är avsett både för partner som inte känner till Azure och partner som är mer erfarna.

Programmet erbjuder instruktioner om hur man bygger enskilda lösningar inom Microsofts infratrukturtjänster. De olika lösningarna kan kombineras för att uppnå helhetslösningar av hög nivå till slutkunder. Instruktionerna tillhandahålls som guider: färdiga och lättbegripliga produkterbjudanden som har finslipats för att bli kostnadseffektiva.

EasyAzure-Security
Protection

Säkerhetspaket och katastrofförebyggande paket för servrar, data och användare


Se på lösningarna
EasyAzure-Management
Management

Paket med instrument för styrning, övervakning och granskning av datacenter


Se på lösningarna
EasyAzure-Expansion
Expansion

Lösningar för att öka datacentrets kapacitet och prestanda med hjälp av molnet


Se på lösningarna

Backup, Disaster Recovery (DR), Security

Det är viktigt för alla organisationer att säkerställa att data är skyddade för att garantera affärskontinuiteten. Inom ramen för vårt område Skydd erbjuder vi enkla molnlösningar för säkerhetskopiering, katastrofåterställning och säkerhet.

  • Backup: Ersätter befintliga säkerhetskopieringslösningar, både lokalt och på andra platser, med en pålitlig, säker och ekonomisk molnbaserad lösning. Kopieringen av data sker automatiskt och kan schemaläggas så att den utförs varje dag, vecka eller till och med månad.
  • Disaster Recovery (DR): En konfigurerad och testad tjänst som synkroniserar en fysisk eller virtuell server med en annan server i Azures moln. Om den första servern slutar att fungera aktiverar Azure den identiska virtuella servern i molnet. Därmed säkerställs affärskontinuiteten snabbt för det företag som använder tjänsten.
  • Security: Inriktad på enkel inloggning med multifaktorautentisering och distribution av virtuella maskiner med EndPoint- och affärssäkerhet.

Eftersom alla molnlösningar inom infrastruktur är baserade på konsumtionsmodellen, beror prissättningen på hur mycket tjänsten används.Vill du att vi skickar en offert på företagets expansionsbehov?

Välkommen att kontakta vårt Cloud & Software-team. Se våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Backup

EasyBackup Azure

Enkel backup av fysiska eller virtuella servrar direkt i molnet.

Få gratis Blueprint Mer information

EasyBackup Veritas

Ger användaren den fulla kraften av Veritas lösningar för både fysiska och virtuella miljöer.

Få gratis Blueprint Mer information

EasyBackup Acronis

Ger enkel backup av fysiska och virtuella servrar direkt till molnet.

Få gratis Blueprint Mer information

Disaster Recovery

EasyDR Physical

Skydd för fysisk server med moln recovery/återställning.

Få gratis Blueprint Mer information

EasyDR HyperV

Ett Hyper-V virtuellt serverskydd med moln recovery/återhämtning.

Få gratis Blueprint Mer information

EasyDR VMWare

Återskapar fysiska makiner från din lokala site till Azure. Med denna manual.

Få gratis Blueprint Mer information

Security

EasySec OnePassword

Autentisera mer säkert genom att eliminera onödiga lösenord.

Få gratis Blueprint Mer information

EasySec TrendMicro

Avancerad säkerhet för servrar eller desktop's med TMWF och TMDS i molnet.

Få gratis Blueprint Mer information

EasySec Symantec

Det molnbaserade klientsäkerhetsskyddet EasySecurity Symantec.

Få gratis Blueprint Mer information

Monitor, Audit, HA

Oavsett om du ansvarar för infrastrukturen på ett mindre företag eller om du behöver skapa avancerade IT-miljöer, är datahanteringen av yttersta vikt för affärskontinuiteten. I vårt EasyAzure-program erbjuder vi dig de verktyg du behöver för att övervaka, granska och säkerställa hög tillgänglighet i datacentermiljöer.

  • Monitor: En enkel och smidig övervakning av nätverk, Active Directory och SQL-databaser. Med dessa lösningar kan du analysera användningen av ditt nätverk och dess datatrafik, genomföra hälsokontroller och spåra säkerhetsrisker.
  • Audit: Skaffa dig en enkel överblick för att se maskinvaru- och programvaruändringar, inloggningsförsök och andra hot. Använder Azure-plattformen för att lagra och analysera dina serverloggar samt ge dig varningar i händelse av fel eller säkerhetsrisker.
  • HA: Enkla lösningar för att förhindra att Active Directory, SQL Server eller Oracle Database blir otillgängliga.

Eftersom alla molnlösningar inom infrastruktur är baserade på konsumtionsmodellen, beror prissättningen på hur mycket tjänsten används.Vill du att vi skickar en offert på företagets expansionsbehov?

Välkommen att kontakta vårt Cloud & Software-team. Se våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Monitor

EasyMonitor AD

I och med installation av EasyMonitor AD kan du övervaka din AD-miljö i både i molnet och lokalt för att upprätthålla tillgänglighet och prestanda.

Få gratis Blueprint Mer information

EasyMonitor SQL

Genom att installera EasyMonitor SQL kan du övervaka ditt moln och dina lokala SQL installationer och den utvärderar regelbundet riskerna och hälsotillståndet hos din servermiljö.

Få gratis Blueprint Mer information

EasyMonitor Network

EasyMonitor Network är en tjänst som använder specifika delar av Operations Management Suite (OMS).

Få gratis Blueprint Mer information

Audit

EasyAudit Server

Remote monitoring of server resource usage, updates, and hardware changes.

Få gratis Blueprint Mer information

EasyAudit Logon

EasyAudit Logon hjälper till att upptäcka och svara på (möjliga) hot.

Få gratis Blueprint Mer information

EasyAudit Threats

EasyAudit Threats hjälper till att identifiera skadliga program med hjälp av Malware Assessment-lösningen.

Få gratis Blueprint Mer information

HA

EasyHA Active Directory

Genom att konfigurera EasyHA ActiveDirectory förlänger du din nuvarande lokala Active Directory till molnet.

Få gratis Blueprint Mer information

EasyHA SQL Server

Genom att konfigurera EasyHA SQL Server skapar du en Windowsserver i molnet som förlänger din nuvarande lokala SQL Server (databas).

Få gratis Blueprint Mer information

EasyHA Oracle

EasyHA Oracle är en Linux-server i molnet som utökar din nuvarande (lokala) Oracle-server (databas).


Web, L.A.M.P., Data

Idag och inom överskådlig framtid måste ditt företags infrastruktur inte bara att kunna hantera prestanda och driftsäkerhet, utan även okontrollerad datatillväxt, olika arbetsbelastningar och kundernas ständigt ökande efterfrågan på innehåll. I vårt EasyAzure-program erbjuder vi molnlösningar för att öka kapaciteten och prestandan i lokala miljöer.

  • Web: Användningsklara och anpassningsbara webbfunktioner för att öka verksamhetens räckvidd över Internet.
  • L.A.M.P.: Dra fördel av kompletta och helt molnbaserade miljöer med öppen källkod.
  • Data: Diskar, filer och databaser är säkra och tillgängliga varifrån som helst. Få tillgång till extra kapacitet och bygg upp din egen molnenhet utan att det krävs någon installation av klientprogramvaran.


Eftersom alla molnlösningar inom infrastruktur är baserade på konsumtionsmodellen, beror prissättningen på hur mycket tjänsten används.Vill du att vi skickar en offert på företagets expansionsbehov?

Välkommen att kontakta vårt Cloud & Software-team. Se våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Web

EasyWeb WordPress

WordPress website ready and set to use in a few minutes

Få gratis Blueprint Mer information

EasyWeb WebServer

Complete cloud Apache or IIS Web Server

Få gratis Blueprint Mer information

EasyWeb Media Delivery

Live and on-demand streaming for audio and video content

Få gratis Blueprint Mer information

L.A.M.P.

EasyLAMP CentOS

Cloud CentOS server with Apache, MySQL and PHP/Perl/Python

Få gratis Blueprint Mer information

EasyLAMP Ubuntu

Cloud Ubuntu server with Apache, MySQL and PHP/Perl/Python

Få gratis Blueprint Mer information

EasyLAMP SUSE

Cloud SUSE server with Apache, MySQL and PHP/Perl/Python

Få gratis Blueprint Mer information

EasyLAMP RedHat

Cloud RedHat server with Apache, MySQL and PHP/Perl/Python

Få gratis Blueprint Mer information

Data

EasyData Cloud Folder

Cloud shared folder with security and backup

Få gratis Blueprint Mer information

EasyData File Server

Cloud configured Windows server with file sharing service enabled

Få gratis Blueprint Mer information

EasyData SQL Service

Cloud-as-a-Service, custom and flexible SQL instance

Få gratis Blueprint Mer information
COLOR SCHEME Unlimited color options are avaliable via Options Panel.